Introductie Dienstverlening Team video Contact

Onze service

‘goedgestemdisbeter’ is een programma wat modulair kan worden aangeboden in de vorm van lezingen, workshops of trainingen. Binnen het afgesproken programma kunnen meerdere onderdelen kunnen worden aangeboden:

  • kennis over, en vaardigheden in, de werking van het brein en de psychologie van gedrag
  • beïnvloedingsstrategieën, die van nut zijn bij het benaderen van cliënten, werknemers en collega's.
  • Functie van taal en gebruik van betekenis
  • Omgaan met weerstand.
Advies wordt gedaan op basis van kennis over de werking van het brein en de neurobiologische en psychologische basis van sociale beïnvloeding. Een training van ‘goedgestemdisbeter’ is van praktisch nut omdat het de persoon in staat stelt beter contact te leggen met de omgeving (boven-, onder- en nevengeschikten, klanten). Een gezamenlijke training van een afdeling van een bedrijf of instelling draagt bij aan een betere sfeer en leidt tot een beter resultaat (minder ziekteverzuim, betere dienstverlening, meer klantenbinding, enzovoorts).

‘Goedgestemdisbeter’ is een product van Psygids BV in samenwerking met ABChange